Furnig

Meble na wymiar

W skrócie - jak zamówić meble na wymiar:

Nie chcesz nic płacić na wstępie?

 1. Przygotuj zdjęcia całego pomieszczenia, podaj imię i nazwisko oraz nr tel. i wyślij na adres: biuro@furnig.com
 2. Do poczty dołącz wymiary pomieszczenia, projekt lub wizualizacje, rysunki, zdjęcia przykładowych mebli itp.
 3. Opisz wymagania techniczne i kolorystyczne lub zatelefonuj pod nr: 601 958 128 i przekaż uwagi osobiście.
 4. Do trzech dni roboczych poczekaj na kontakt w sprawie dodatkowych zapytań lub na gotową wycenę mebli.

Nie chcesz nic robić na wstępie?

 1. Skontaktuj się z nami zamawiając usługę zaprojektowania i wykonania dowolnych mebli.
 2. Do uzgodnienia przed pomiarem wpłata: od 1000 do 2000 zł, jako zaliczka na poczet przyszłych zadań.
 3. Celem zminimalizowania wstępnych wydatków

Rozwinięcie tematu - jak zamówić meble:

Wykonanie projektu mebli i jego realizacja to bardzo złożony proces, niezależnie od stopnia skomplikowania samego produktu. W celu zapewnienia usług na najwyższym poziomie firma Furnig stosuje pewne standardy w trakcie współpracy z Klientem a procedura związana z przygotowaniem i realizacją projektów mebli dzieli się na kilka etapów:

 

 1. Pierwszy kontak

 2. Spotkanie wstępne;

 3. Przygotowanie projektu i wstępna wycena mebli;

 4. Analiza i akceptacja projektu mebli;

 5. Realizacja mebli;    

 6. Odbiór i rozliczenie usługi.

 

1. PIERWSZY KONTAKT

Najczęściej Klient kontaktuje się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail i na wstępie określa przedmiot zamówienia oraz interesujący go termin realizacji. Ustalamy formę i przebieg dalszej współpracy, a także datę i miejsce pierwszego spotkania. Tych kilka podstawowych informacji pozwala nam odpowiednio przygotować się do spotkania wstępnego, które z reguły odbywa się u nas w biurze lub u Klienta już w formie pomiaru.

Abyśmy mogli w pełni spełnić Państwa oczekiwania i potrzeby, przed pierwszym spotkaniem warto przemyśleć kilka ważnych kwestii dotyczących przedmiotowego zamówienia, które będą podstawą dalszej współpracy np. styl, kolorystykę oraz określenie budżetu przeznaczonego na realizację mebli, który będzie miał wpływ na dobór odpowiednich materiałów i rozwiązań.

 

2. SPOTKANIE WSTĘPNE

W pracowni: W pierwszej fazie ustalamy zakres usług, ilość projektowanych mebli, budżet na ich wykonanie, styl i kolorystykę projektowanych mebli w oparciu o konkretne materiały. Klient przedstawia własną wizję wystroju wnętrza, która może być podparta wszelkimi rysunkami, zdjęciami lub przykładami z naszego Portfolio. Na podstawie tych informacji określamy cenę projektu. Nic nie szkodzi, jeżeli Klient nie posiada własnych pomysłów i wzorów, gdyż po to jesteśmy, aby zaprojektować meble, a do decyzji Klienta będzie tylko należała akceptacja naszych koncepcji na kolejnych etapach współpracy.

U Klienta na pomiarach: Bazując na wcześniejszych ustaleniach nasz przedstawiciel wykonuje szczegółową inwentaryzację pomieszczeń przeznaczonych do urządzenia, oraz dokładną dokumentację fotograficzną. Na zakończenie ustalamy termin przygotowania projektu wstępnego mebli, wykonanego w 3D a Klient dokonuje wpłatę w wysokości: od 1000, 00 do 2000, 00 zł netto za projekt jednego pomieszczenie. Cena ustalana jest wcześniej telefonicznie, lub na spotkaniu u nas w biurze. Wpłatę traktujemy, jako formę zaliczki na poczet pomiarów i przygotowania projektu.

W sytuacji, gdy Klient posiada własny projekt mebli, na spotkanie wstępne umawiamy się w pracowni w celu jego omówienia i wyceny. Wycena takiego projektu jest niezobowiązująca i bezpłatna. W dalszym etapie, gdy Klient decyduje się na realizację zamówienia na podstawie projektu nie naszego autorstwa, istnieje konieczność dokonania pomiarów pomieszczenia przez naszego przedstawiciela, w celu naniesienia na projekt niezbędnych detali, często pomijanych przy standardowych projektach. (Wyjątkiem są meble wolnostojące gdzie dodatkowy pomiar nie jest konieczny). Szczegóły takiej realizacji zawsze omawiane są indywidualnie.

 

3. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WSTĘPNA WYCENA MEBLI

Na podstawie zebranych informacji i wstępnie wybranych materiałów przygotowujemy szczegółowy projekt komputerowy mebli z naciskiem na ich funkcjonalność i estetykę jednocześnie pozostając w stałym kontakcie z Klientem konsultując wyniki pracy. Czas przygotowania danego projektu łatwo przewidzieć już na spotkaniu wstępnym a z reguły trwa on ok. 7-14 dni. Jednak należy pamiętać, iż głównym czynnikiem mającym wpływ na czas przygotowania projektu wstępnego mebli jest jego złożoność.

W odróżnieniu od innych biur projektowych w pracowni Furnig projekt wstępny mebli przygotowywany jest, jako produkt finalny, co pozwala zaoszczędzić czas Klienta i ograniczyć ilość wizyt do minimum. Dzięki temu już na drugim spotkaniu (a pierwszej wizycie) u nas w pracowni klient może podjąć konkretne decyzje mając do dyspozycji kompletny projekt łącznie z jego wyceną.

Warto nadmienić, iż firma Furnig oferuje kompleksowe usługi, nie pomijając wyposażenia projektowanych mebli. Oferujemy sprzęt AGD i RTV wszystkich dostępnych na rynku marek. W przypadku wyboru konkretnego modelu uwzględniamy wymiary urządzeń już w fazie projektowania.

 

4. ANALIZA I AKCEPTACJA PROJEKTU MEBLI

Na kolejnym spotkaniu z Klientem, najczęściej w pracowni, prezentujemy wstępny projekt mebli w formie wizualizacji 3D, z podglądem na projekt techniczny oraz przedstawiamy cenę jego realizacji w oparciu o podany budżet i wybrane na wstępie materiały. Na tym etapie istnieje możliwość sfinalizowania zamówienia, lub innego wyboru spośród kilku możliwości:

 

 • Akceptacja projektu wraz z usługą wykonania mebli na jego podstawie, uzgodnienie ceny końcowej, oraz terminu wykonania i montażu mebli, co Klient potwierdza wpłatą na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej w wysokości 30% wartości zamówienia.
 • Wstępna akceptacja projektu z możliwością przestudiowania i przeanalizowania (np. w domowym zaciszu) jego wizualizacji. Projekt 3D w formie wybranych zdjęć zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej klienta.
 • Jeżeli z przeprowadzonych analiz wynika, że projekt wstępny mebli nie spełnia pewnych oczekiwań Klienta i wymaga częściowych zmian, może być modyfikowany na bieżąco w ograniczonym zakresie, zgodnie z jego uwagami. Jeśli zmiany wymagają większego nakładu pracy przygotowujemy je w oparciu o bieżące ustalenia i umawiamy się z Klientem na termin kolejnego spotkania w celu końcowej akceptacji projektu.

 

5. REALIZACJA MEBLI

Po ostatecznej akceptacji przez Klienta projektu, na podstawie którego realizowana będzie usługa oraz podpisania umowy i wpłaty ustalonej wcześniej zaliczki, rozpoczyna się realizacja. Możemy podzielić ją na dwa etapy. Z reguły dużo bardziej pracochłonnym jest etap pierwszy, realizowany w pracowni, jednak w niektórych przypadkach na sam montaż mebli, czyli tzw. etap drugi, trzeba poświęcić więcej czasu, dlatego w realizacjach projektów ważne jest doświadczenie i umiejętność koordynacji tak, aby wszystko przebiegało sprawnie i terminowo. Po zakończeniu pierwszego etapu, a kilka dni przed ustalonym terminem realizacji kontaktujemy się z Klientem w celu potwierdzenia konkretnej daty i godziny montażu mebli.

W firmie Furnig szanujemy naszych Klientów, dlatego też pragniemy, aby wszystkie meble wykonane przez nas były nie tylko funkcjonalne, ale także bezpieczne. Dlatego też nasza firma montuje wszystkie sprzęty będące częścią składową mebli, również oświetlenie meblowe, lecz nie wykonuje instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, układania płytek/glazury, czy podłączania/odbierania/atestowania osprzętu, gdyż te czynności powinny wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jednocześnie na życzenie Klienta możemy polecić sprawdzonych fachowców z wyżej wymienionych dziedzin, z którymi od lat współpracujemy. Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta, dlatego też standardowo przy każdej realizacji, która tego wymaga, nadzorujemy wykonanie kolejnych etapów prac zleconych firmom zewnętrznym (tzn. wspólnie z glazurnikiem projektujemy siatkę układu płytek; z hydraulikiem ustalamy optymalne punkty przyłączu armatury wodno-kanalizacyjnej, a z elektrykiem wyznaczamy dogodne umiejscowienie gniazd i punktów świetlnych).

Oferujemy także usługi kompleksowe. Gdy wybiorą Państwo taką opcję, to cały ciężar doboru podwykonawców (do prac niezwiązanych z meblami) spoczywa na naszych barkach, a usługa obejmuje prace od stanu surowego do w pełni wykończonego (tj. pod tzw. „klucz”), włączając w to dekorowanie wnętrz. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale w ogólnym rozrachunku może się okazać, że finalne wydatki są niższe niż w przypadku samodzielnego zatrudniania poszczególnych fachowców. Zasadnym jest również poinformowanie nas o tym fakcie na spotkaniu wstępnym.

 

6. ODBIóR I ROZLICZENIE USłUGI

Po zakończeniu realizacji usługi zgłaszamy Klientowi gotowość odbioru robót oraz przekazania kompletu niezbędnych dokumentów wraz z fakturą końcową. W tym celu umawiamy się na dogodny termin wynikający z zapisu w umowie. Jeżeli w umowie nie ma odpowiedniego zapisu, to odbiór i rozliczenie końcowe realizacji wykonywane jest bezpośrednio w dniu zakończenia montażu, o czym Klient informowany jest wcześniej.

 

7. DOJAZD I TRANSPORT

Dojazd na pomiar w granicach Tarnowa jest gratis, natomiast poza granicami administracyjnymi miasta Tarnowa liczony jest wg obowiązującej stawki, czyli ok. 1, 00 zł netto za kilometr.

Transport mebli wykonanych i montowanych przez firmę Furnig w granicach Tarnowa jest darmowy. W przypadku lokalizacji położonych poza obszarem miasta koszty transportu ustalane są indywidualnie w zależności od odległości od siedziby firmy.